1. Ben Shahn, Blind Botanist, 1954

    Ben Shahn, Blind Botanist, 1954

Notes

  1. eyecrow reblogged this from lutzjon
  2. old-glory reblogged this from lutzjon
  3. totedich reblogged this from kenhatter
  4. kenhatter reblogged this from lutzjon
  5. 50ftafro reblogged this from lutzjon
  6. lutzjon posted this